برنج لنجان تازه داغ و ماست باعث آرامش و خواب مغز می شود

برنج لنجان پیش از کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد که به عنوان COP 27 شناخته می شود، رایان هوبرت، مدیر عامل بنیاد سازمان ملل متحد برای آب و هوا و محیط زیست، توضیح می دهد که چرا نوآوری در غذا و کشاورزی برای حل چالش آب و هوا ضروری است و چرا توجه جهانی را به خود جلب خواهد کرد سال پیش رو.

جنگ در اوکراین به یک بحران امنیت غذایی در سراسر جهان دامن زده است. امنیت غذایی چگونه بر روی گفتگوها و مذاکرات در COP 27 اعمال خواهد شد؟

رایان هوبرت: بحران امنیت غذایی، که به ویژه در شاخ آفریقا وخیم است، جایی که اعلام قحطی قریب الوقوع است، توجه همگان را در COP متمرکز خواهد کرد. به موازات آن، امروزه در میان افرادی که روی آب و هوا کار می کنند، درک بسیار بیشتری وجود دارد که سیستم های غذایی و کشاورزی برای انعطاف پذیری و کاهش آب و هوا بسیار مهم هستند.

بنابراین من فکر می کنم که برای اولین بار، مسائل مربوط به غذا و کشاورزی به گونه ای که قبلاً نبوده است در این COP قرار می گیرد.

برنج

در COP 27 چه موضوعات عمده ای در مورد کشاورزی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت؟ آیا این واقعیت که در آفریقا برگزار می شود بر آن مکالمات تأثیر می گذارد؟

در COP 23، در سال 2017، شاهد ظهور یک فرآیند جدید بودیم که به طور خاص بر کشاورزی متمرکز بود. این کار مشترک ویروس کرونا در کشاورزی نامیده می شود. Koronivia مجموعه ای از کارگاه های آموزشی در مورد آب و هوا و کشاورزی بود، با ویژگی قابل توجه این که هم به کاهش و هم سازگاری می پرداخت. ما انتظار داریم مرحله بعدی Koronivia در COP 27 تصمیم گیری شود.

کشورهای آفریقایی برای نهادینه شدن رسمی Koronivia در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC) فشار می آورند، اما اقتصادهای توسعه یافته تا حدی برای پایین نگه داشتن هزینه ها به عقب رانده می شوند.

من امیدوار هستم که در COP 27 شاهد تصمیمی باشیم که فرآیند Koronivia را به مرحله بعدی خود سوق دهد و امیدوارم با تمرکز بیشتر بر اجرای اقدامات اقلیمی در فضای کشاورزی.