تاثیر ملحفه و سفره یکبار مصرف بر یادگیری دانش‌ آموزان

در صورتی که تمرین بازخورد چندین معیار موفقیت را برآورده کند، بازخورد می‌تواند برای یادگیری دانش‌آموز مؤثر باشد.

با این حال قیمت مواد اولیه سفره یکبار مصرف نیز بسیار مناسب است، همچنین به نظر می رسد که به کار بردن بینش های نظریه در عمل آسان نیست. استفاده از یک برگه پوششی برای ارائه بازخورد ساختاریافته ممکن است راه حلی ارائه دهد.

مطالعه توصیف‌شده در این مقاله داده‌ها را از تقریباً 1000 نمونه بازخورد، از مصاحبه‌های معلم و دانشجو و از پرسشنامه دانشجو جمع‌آوری کرد.

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که استفاده از ورق پوشش منجر به افزایش استفاده از تغذیه، پیشخور و بازخورد در سطح فرآیند شد.

با این حال تولید ملحفه یکبار مصرف کار بسیار جالبی می باشد، همچنین نحوه تأثیر صفحات پوششی بر عملکرد بازخورد هنوز تا حد زیادی ناشناخته است. مطالعه حاضر یک ارزیابی عمیق از اثرات اجرای صفحات پوششی بر روی عملکرد بازخورد ارائه می‌کند.

معلمان و دانش آموزان استفاده از برگه جلد را مثبت ارزیابی کردند و برگه جلد به دانش آموزان کمک کرد تا مسائل را بهتر از حاشیه نویسی حل کنند.

مطالعه شرح داده شده در این مقاله با ارائه داده های تجربی در مورد اینکه چگونه یک برگه پوشش روی عملکرد آموزشی تأثیر می گذارد، به حوزه تحقیق می افزاید.

علاوه بر این قیمت پلاستیک شفاف متری مسئله بسیار مهمی است، این مطالعه نشان می‌دهد که یک برگه پوششی می‌تواند برای افزایش سواد بازخورد دانش‌آموز استفاده شود و زمینه‌ای برای معرفی آسان مداخله آموزشی ارائه می‌دهد.

بازخورد می‌تواند تأثیرات قوی بر یادگیری داشته باشد، مشروط بر اینکه تمرین بازخورد مؤثر وجود داشته باشد و پیام‌های بازخورد استانداردهای کیفی خاصی را رعایت کنند (برای مثال، Hattie & Timperley، 2007 را ببینید).

در آموزش تولید سفره یکبار مصرف در خانه شما می توانید به خوبی این محارت را یاد بگیرید، همچنین معلمان زمان زیادی را صرف تدوین بازخورد در مورد تکالیف می کنند، که اغلب به صورت نظرات کتبی است (کارلس، 2006).

بر اساس یک متاآنالیز، هتی و تیمپرلی (2007) مدلی را برای اطلاعاتی که پیام های بازخورد باید برای گیرنده موثر باشد، توصیف کردند. بازخورد مؤثر پاسخ‌هایی را برای سؤالات «کجا بروم؟»، «چگونه می‌روم؟» و «به کجا بروم؟» ارائه می‌کند. (هتی و تیمپرلی، 2007).

  • منابع:
  1. Enhancing written feedback: The use of a cover sheet influences feedback quality
  • تبلیغات:
  1. انتخاب بهترین نوع ساعت مچی
  2. چگونه می توانید درآمد دلاری داشته باشید؟
  3. اثرات شگفت انگیز خیار برای پوست صورت انسان
  4. تولید کاشی هایی با نمای سنگ مصنوعی