حوله تن پوش پارادایس که گرما تولید می کند

نحوه انتخاب حوله تن پوش پارادایس با تراکم نیز دشوار نیست. به طور معمول، تولید کنندگان این پارامتر را بر حسب گرم در متر مربع نشان می دهند. مدل های حمام خوب دارای چگالی  هستند. آنها کاملاً رطوبت را جذب می کنند.

در حالی که به اندازه کافی سریع خشک می شوند. و اگر این پارامتر 350 گرم در متر مربع است، بهتر است از خرید خودداری کنید، حتی اگر به شما وعده تخفیف خوبی داده شود. چنین پارچه ای به سرعت فرسوده می شود و به محض اینکه خود را در آن بپیچید خیس می شود.

به ارتفاع شمع توجه کنید. کوتاه و پایین می تواند بسیار جذاب به نظر برسد، اما به سرعت درشت می شود و پارچه سفت می شود. بلند  بسیار نرم است، اما پس از اولین شستشو، پیچ می خورد و برخی از نخ ها کشیده می شوند.

یکنواختی و ماندگاری لکه را نیز بررسی کنید. با یک دستمال یا دستمال سفید روی سطح رنگی بکشید.اگر آثار رنگ روی سفید باشد، پارچه پس از اولین شستشو جذابیت خود را از دست می دهد.

بهترین نشانه نیز وجود بوی تند شیمیایی نیست. فراموش نکنید که این محصول به طور منظم با پوست در تماس است، به این معنی که کیفیت آن به طور مستقیم بر سلامت شما تأثیر می گذارد. محصولاتی را از مارک های معتبر خریداری کنید.

فراموش نکنید که لوازم حمام را به موقع تغییر دهید، ترکیب پارچه و در دسترس بودن گواهینامه های کیفیت از سازنده را بررسی کنید. چنین محصولاتی با الزامات ویژه متمایز می شوند، زیرا در آشپزخانه نه تنها با کثیفی و چربی، بلکه با عوامل تهاجمی مختلفی که برای شستن ظروف استفاده می شود.

نیز در تماس است. به طور معمول، حوله آشپزخانه را می توان برای دست، ظرف یا میز استفاده کرد. ارزش اولویت دادن به مواد با شمع کوتاه را دارد. اغلب، گزینه های وافل یا کتانی برای آشپزخانه انتخاب می شود.