شیرینی خامه ای مشهد موجب درگیری دو خانواده شد

شیرینی خامه ای مشهد که با خامه ی معطر مصرف می شد نیز معروف بود. و همچنین مرکبات و گیاهان معطر مانند  تنوع غذاهای فرانسوی. فرهنگ آشپزی در سراسر جهان گسترش یافته است.

شلغم ترشی غذاهای معمولی آلزاسیا است. پای سنتی بریتانی، گوشت بورگوینیون از بورگوندی، خورش ها، پات او فو، راتاتوئی و غیره خوشمزه هستند و ذائقه مردم را برآورده می کنند.

فست فود فرانسوی نیز در کافه های کوچک و ساندویچ فروشی های مختلف سرو می شود.شیرینی ها در صدر فهرست غذاهای مورد نیاز، بیسکویت، پتی فور، تارت لیمو، تارت سیب و انواع کیک قرار دارند.

برای کامل شدن لذت، شیرینی ها باید برای برانگیختن اشتها ضروری است، زیرا هر بار که گروه برای صرف غذا می روند، منوها با یک بشقاب دسر که شبیه غذاهای قبلی آنها نیست.

شیرینی خوشمزه فرانسوی که به تنهایی یا در کنار یک فنجان قهوه فرانسوی فراموش نشدنی میل شود. غذاهای فرانسوی با سایر غذاهای بین المللی ادغام شد.

به شهرت برسد و افراد خوش خوراکی را به سمت خود جذب کند که بر پشتکار آشپزی فرانسوی در پیشبرد هنر آشپزی و همیشه خلق غذاهای لذیذ تاکید دارند.

نشان داده شده است که مصرف منظم شیرینی ها با عملکرد تحصیلی کودکان در کشورهای توسعه یافته ارتباط نامطلوبی دارد. با این حال، وضعیت در کشورهای در حال توسعه کمتر روشن است.

بنابراین، ما ارتباط بین مصرف شیرینی و عملکرد تحصیلی در بین کودکان مغولستان را از طریق یک مطالعه مقطعی با استفاده از داده‌های 787 کودک 8 تا 16 ساله از دو مدرسه دولتی در اولان‌باتور، پایتخت مغولستان بررسی کردیم.

فراوانی مصرف شیرینی توسط کودکان با استفاده از پرسشنامه ثبت شد و سپس با نمرات تحصیلی آنها مرتبط شد. ارتباط بین مصرف شیرینی و نمرات در ریاضیات و زبان مغولی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه تنظیم شده برای سایر متغیرهای کمکی ارزیابی شد.