قالب لوله سیمانی موجب کارگری شد

با نصب اسلینگ هسته و قالب لوله سیمانی ، با کولت قالب متصل شده و قالب استوانه ای میله فولادی تقویت کننده اسکلت در قالب بارگذاری می شود، قالب مونتاژ شده روی ارتعاش بسته می شود.

دهان قالب روی سکوی تکان دهنده. از طریق دستگاه ریخته گری خودکار بتن ریخته گری در قالب، ارتعاش در هنگام ریختن در قالب، به پایان ریخته گری نیز لرزش را متوقف می کند.

سپس قالب به منطقه چیدمان محصول نهایی خارج از پلت فرم منتقل می شود. قالب تخلیه سلامت قالب را از طریق 30-40 دقیقه افزایش متراکم قرار دهید.

بتن در یک قسمت قالب ریخته می شود پس از بخار انجام سلامت 4-8 ساعت، محصول به پایان رسید. برای تحقق اختراع فوق، نوعی پلاتفرم تکان دهنده بتنی طراحی کنید.

بلوک خارج از مرکز را در شفت چرخان ماشین تکان دهید تا با نیاز فرآیند ارتعاشی سازگار شود. کف صفحه و در بلوک خارج از مرکز فن شکل در شفت چرخان دستگاه تکان نصب می شود.

نکات کلیدی در طراحی بلوک برون محور دامنه نوسان است که بلوک خارج از مرکز را کاهش می دهد. میز لرزش گفته دارای صفحه است، تمام پایه نگهدارنده با صفحه، آن را در این است.

بین میز لرزش دو پاهای جانبی، با لرزش جیائو دان ارائه شده است. مقطع بلوک خارج از مرکز مذکور به شکل فن است و دایره محیطی سوراخ شفت فاقد ترکیب در قسمت دسته فن است و محل اتصال فن شکل و گرد بلوک خارج از مرکز زاویه انتقال قوس است.

می تواند به طور مستقل تبادل قالب بیشتر شود، نرخ استفاده از قالب های قدیمی بالا است. نرخ استفاده از ایستگاه بالا است، بنابراین راندمان تولید بالا است.

از طریق بهبود، قالبی که از فناوری تعلیق غلتکی استفاده می شود می تواند در این فناوری استفاده شود. ارتعاش اجتناب از طرح هنر قبلی ویبراتور ناهمگن است، لوله بتنی پیش تنیده تولید می کند و نقص هایی مانند سوراخ، لانه زنبوری، پوست حفره دار رخ می دهد.

میز تکان پلاگین بتن که مصرف انرژی بالا از تکان دادن مکرر کم است، توزیع ارتعاش منطقی، بتن در مرکز کوچک کوبه ای فرکانس بالا بافته می شود، مزیت این است که اثر رزونانس سریع است.

عملکرد ارتعاشی آن نیاز به ارتعاش جهت خاص به ساختار بلوک غیرعادی را برآورده کنید. به صورت جانبی مانند قالب، سپس در سطح به تک ارتعاش قرار دهید.