موضوعیت و اهمیت علمی سرامیک دیواری

موضوعیت و اهمیت علمی موضوع، بسیاری از محققین به موضوع تولید محصولات سلولی سوراخ دار در مقیاس بزرگ سرامیک دیواری پرداخته اند.

علاقه به سنگ های سیلیسی اوپال-کریستوبالیت – opoka در مواد خام سرامیکی و سرویس آرکوپال نسبتاً جدید است.

مطالعات انجام شده توسط ما و سایر محققین نویدبخش استفاده از این نوع مواد اولیه برای تولید انواع سرامیک دیواری بوده است.

با این حال، مسائل مربوط به به دست آوردن محصولات در مقیاس بزرگ با افزودنی های حامل سوخت قابل سوختن، مسائل تبدیل فاز در هنگام پخت، شکل گیری ساختار و خواص محصولات مورد توجه قرار نگرفت.

استفاده از زغال سنگ ضایعات و ذغال سنگ در تولید سرامیک دیوار برای مدت طولانی شناخته شده است.

نقش اصلی دوغاب زغال سنگ کاهش مصرف سوخت در هنگام پخت و کاهش میانگین چگالی محصولات است.

با این حال، آزمایشات در مورد استفاده از آنها همراه با opoka به سختی انجام شده است. مسائل مربوط به شکل گیری خواص محصولات و پخت، تبدیل فاز و کانی شناسی در طی پخت و ویژگی های تکنولوژی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

با عنایت به موارد فوق، موضوعیت مطالعات تولید محصولات دیوار در مقیاس بزرگ بر پایه اوکا و دوغاب زغال سنگ جای تردید ندارد.

بیان مسئله هدف از تحقیق توسعه پایه های علمی و فناوری تولید محصولات سرامیک دیواری با کارایی بالا بر پایه سنگ های سیلیسی اوپال-کریستوبالیت – اوپوکا و زغال ضایعات – دوغاب زغال سنگ است. وظایف تحقیق که نتایج آن در این مقاله انجام شده به شرح زیر است:

برای تعیین پارامترهای تکنولوژیکی تولید محصولات سرامیک دیواری با کارایی بالا بر اساس اوپوکا و دوغاب زغال سنگ؛ بررسی خواص محصولات حاصل؛ بررسی تحولات فازی که در طی پخت و الگوهای تشکیل ساختار خمره رخ می دهد.

اوپوکا یک سنگ میکروسلولی سبک است که عمدتاً از ریز ذرات سیلیس اوپال تشکیل شده است. در اوپوکا همواره کانی‌های رسی به مقدار یا مقدار دیگر، عمدتاً از گروه هیدرومیکاها و مونتموریلونیت‌ها، در انواع کربناته اوپوکا وجود دارد.

رنگ ست مبل و میز ناهار خوری از زرد تا خاکستری تیره متغیر است. چگالی متوسط حدود 1200-1600 کیلوگرم بر متر مکعب و تخلخل 40-60 درصد است. به طور کلی ترکیب شیمیایی و کانی شناسی اوکا بسیار متنوع است.

معمولاً روی سطح به عنوان سنگ های برجسته رسوب می کنند. مزارع با ظرفیت بالای سنگ و قوام ترکیب معدنی مشخص می شوند.

  • منابع:
  1. Wall Ceramics Products Based on Opoka and Coal Slurry
  • تبلیغات:
  1. استفاده از کوکی به عنوان ابزار رایانه ای
  2. کمک به آموزش مصرف کنندگان در مورد آرد گندم
  3. لوازم چرم در ایران چگونه یافت می شود؟
  4. سوره هایی که می تواند باعث استجابت دعاها بشود