پاکت قنادی که هرگز پاره نمی شود

تصاویری که بر روی پاکت قنادی محصولات قنادی قطعه ای قرار می گیرد شامل اطلاعات حداقلی کالا از قبیل نوع و درجه محصول، نام سازنده، ذکر مدت نگهداری محصول و غیره می باشد.

بدیهی است که تصاویر روی پاکت های خارجی کلیه محصولات از یک مجموعه، درجه و نوع کالا کاملاً یکسان است. پاکت جداگانه باید مستقیماً زیر پاکت خارجی قرار گیرد.

تصاویری که دارای معنای معنایی جذاب برای مصرف کننده هستند، ممکن است با تصاویری از طبیعت تزئینی با الگوها، زیور آلات، نقاشی ها، اشکال انتزاعی و هندسی و سایر آثار هنری تزئینی تکمیل شوند.

متن‌ها و/یا تصاویر روی سطوح پاکت‌های تکی محصولات شیرینی پزی یک مجموعه، ترجیحاً باید از نظر منطقی به هم مرتبط باشند، مثلاً با یک ایده مشترک پاکت فردی ممکن است رنگ، فرم و بافت متفاوتی داشته باشد.

پاکت انفرادی و همچنین پاکت خارجی باید از ماده ای ساخته شده باشد که استفاده از آن در صنایع غذایی مجاز باشد. پاکت انفرادی ممکن است.

هر فرآورده قنادی را به طور کامل، از همه طرف یا تا حدی پوشش دهد، مثلاً سطوح صورت را نپوشاند. بنابراین، پاکت فردی، علاوه بر اینکه به عنوان حامل تصاویر جذاب عمل می کند.

یک عملکرد محافظتی نیز انجام می دهد و از محصولات شیرینی پزی در برابر آسیب محافظت می کند. عملکرد محافظتی پاکت فردی را می توان افزایش داد.

اگر از گریدهای خاص کاغذ و سایر مواد ساخته شده باشد، که مجاز است 2: برای استفاده در صنایع فرآوری مواد غذایی، به ویژه از مومی یا پوسته اگر برخی از محصولات شیرینی پزی پاکت‌های دیگر پوشانده می‌شد.

پاکت تکی با تصاویر جذاب است. یک مصرف کننده، ممکن است پاکت های موجود را افزایش دهد یا ممکن است یکی از آنها را جایگزین کند.
روش پیشنهادی بسته بندی محصولات شیرینی پزی به این صورت است.

هر محصول حداقل با یک پاکت خارجی پوشانده می شود که در قسمت بیرونی تصویری به طور همزمان شامل متون و تصاویر ذاتی در نوع و درجه محصول خاص بتن را نشان می دهد که امکان تشخیص را فراهم می کند.