پوشاک در بازار قشم باعث درگیری بین مسافران شد

دستور وزارت امور داخلی روسیه در مورد تهیه پوشاک برای دانش آموزان در موسسه آموزشی دولتی فدرال” مدرسه کادت ریاست جمهوری مسکو از نیروهای داخلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه “قوانین پوشیدن لباس یکنواخت و نشان دانش آموزان را صادر کرد.

پوشاک در بازار قشم موجب جذب بیشتر توریست در این شهر شده است . زیرا قیمت پوشاک به نسبت کیفیت بالای آن بسیار مناسب می باشد.

“هنجارهای ارائه اقلام لباس به دانش آموزان در موسسه آموزشی ایالتی فدرال “مدرسه کادت ریاست جمهوری مسکو شولوخوف از نیروهای داخلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه “، “روش تهیه اقلام لباس” به دانش آموزان مؤسسه آموزشی ایالتی فدرال “مدرسه کادت ریاست جمهوری مسکو از نیروهای داخلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه است.

دستور وزارت امور داخلی روسیه در مورد تهیه پوشاک برای دانش آموزان در موسسه آموزشی ایالتی فدرال “سپاه کادت سامارا وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه همراه با “قوانین پوشیدن لباس و نشان برای دانش آموزان در موسسه آموزشی دولتی فدرال موسسه آموزشی عمومی “سپاه کادت سامارا وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه”، “قوانین در اختیار داشتن را رد کرد.

استفاده و دفع اموال لباس، حمام و خدمات خشکشویی و سازماندهی تعمیر اموال لباس در موسسه آموزشی ایالتی فدرال “سپاه کادت سامارا وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه در مورد تصویب یونیفورم ها، قوانین پوشیدن آنها، اقلام پوشاک (یونیفرم)، از جمله لباس، برای دانش آموزان سازمان های آموزشی ایالتی ها صادر کردند.

دستور آژانس حمل و نقل هوایی فدرال«در مورد تأیید لباس، قوانین پوشیدن آن و علائم دانشجویان تمام وقت آموزش دیدهدولت روسیه در حال بررسی امکان تخصیص پوشاک برای دانش آموزان در یک دسته جداگانه است.

در حال حاضر، لباس مدرسه، تولید شده توسط شرکت های بزرگ داخلی با طراحان با تجربه در کارکنان، دارای خواص زیبایی و ارگونومیک به اندازه کافی بالا، طرح های با کیفیت بالا است. بر خلاف تولید کنندگان بزرگ پوشاک بچه گانه، کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​همیشه قادر به ارائه محصولات با سطح کیفی لازم نیستند.