کارگاه تولید لباس با استفاده از چسب سرامیک صنعتی لباس تولید می کند

آنها سطحی را که سرامیک ها باید روی آن چسبانده شوند اندازه گیری می کنند ، عرض را در طول ضرب می کنند ، مساحت را بدست می آورند ، منطقه غیر استاندارد را به قطعات هندسی قابل درک تقسیم می کنند.

مساحت را محاسبه می کنند و روی بسته سرامیک ها داده هایی در مورد نحوه وجود دارد. متر مربع زیادی را می توان با مواد پوشش داد. مساحت حمام به متر مربع سرامیک تقسیم می شود.
با در نظر گرفتن یکنواختی پایه و میزان مصرف چسب در هر 1 سرامیک ، مقدار کل چسب مورد نیاز برای چسباندن اتاق را محاسبه می کنند.

در یک منطقه صاف، لازم نیست چسب سرامیک صنعتی زیادی بمالید، چسب روی براده ها و ترک ها استفاده نمی شود، بهتر چسبندگی بین سرامیک و پایه، دیوار یا کف را فراهم می کند. مصرف متاثر از تجربه سرامیک کار است.

سرامیک را در یک زمان به مقدار مناسب چسب می‌چسباند، آن را پاره نمی‌کند و دوباره چسب می‌زند، روش نصب بر میزان مصرف تأثیر می‌گذارد. هر کدام مصرف خاص خود را از چسب سرامیک دارند، جدول یک محاسبه تقریبی را نشان می دهد.

ویژگی چسب بر انتخاب تأثیر می گذارد. در سری های حرفه ای، تثبیت قوی، بهره وری طولانی مدت، درجاتی از سمیت وجود دارد. حمام و آشپزخانه اتاق هایی با رطوبت بالا و محیطی خاص هستند.

برای مواجهه با سطوح با سرامیک ، باید مخلوط های ثابت کننده ای را انتخاب کنید که در برابر رطوبت و ضربه مقاوم باشند. پوشش کاشی با پردازش اضافی محافظت می شود، یک عامل دافع رطوبت روی چسب اعمال می شود تا بخار از طریق درز نفوذ نکند و چسب را از بین نبرد.

در هر بسته با چسب شرح مشخصات فنی وجود دارد. و همچنین دستورالعمل استفاده از محصول و مصرف کیلوگرم بر متر مربع برای مواد مختلف. محاسبه خود به تعیین مقدار چسب برای پوشش یک اتاق خاص کمک می کند.