کشمش صادراتی شیراز تنها تنقلات ملکه در زمان بیکاری بود

علاوه بر این، کشمش صادراتی شیراز منبع مهمی از پتاسیم و سایر ترکیبات فعال زیستی از جمله ترکیبات فنولیک و اسید تارتاریک است که ممکن است برای سلامت انسان مفید باشد علاقه روزافزون به مواد شیمیایی گیاهی در فعالیت های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی آنها با ویژگی های ارتقا دهنده سلامت نهفته است.

پلی فنول ها متابولیت های ثانویه گیاهی هستند و گزارش شده است که اثرات بیولوژیکی متعددی دارند پلی فنل های اصلی موجود در کشمش عبارتند از اسیدهای فنولیک کافتاریک و کوتاریک اسید و فلاونول ها کوئرستین و کامپفرول گلیکوزیدها و روتین آنتوسیانین ها نیز شناسایی شده اند.

هر دو محتوای فنلی کل و فردی به طور گسترده ای در بین انواع کشمش متفاوت است. سایر مواد شیمیایی گیاهی جزئی موجود در کشمش تری ترپنوئیدها اسید اولئانولیک، اولئانولیک آلدئید، بتولین و اسید بتولینیک و اسید تارتاریک هستند که به طور هم افزایی با فیبر برای حفظ یک سیستم گوارشی سالم عمل می کند.

با وجود داشتن این اجزای مفید، برخی از نویسندگان نیز وجود اکراتوکسین  را در کشمش توصیف کرده‌اند. OTA یک مایکوتوکسین تولید شده توسط آسپرژیلوس  و دیگر گونه‌های آسپرژیلوس است که خواص سرطان‌زایی، نفروتوکسیک، تراتوژنیک، ایمونوتوکسیک و نوروتوکسیک احتمالی به آن نسبت داده شده است.

کشمش می تواند به قارچ آلوده شود اگر در طول فرآیند خشک کردن، آب و هوای مرطوب وجود داشته باشد. در نتیجه، کمیسیون اروپا حداکثر سطح 10 میکروگرم بر کیلوگرم را برای OTA در میوه خشک تاک تعیین کرده است.

اگرچه چندین مطالعه نشان داده اند که سطح مایکوتوکسین در کشمش کمتر از حد ایمنی است ، برخی دیگر نمونه هایی را گزارش کرده اند که بیش از آن است  اوستری و همکاران دوز قرار گرفتن در معرض رژیم غذایی OTA از کشمش را برای کودکان و بزرگسالان تخمین زد و دریافت که خطر یک اثر سمی حاد حداقل است.

اگر چه ممکن است خطر اثرات سمی تاخیری () پس از مصرف دوزهای بسیار کم یا مکرر OTA وجود داشته باشد، اما ممکن است با خواص سلامت کشمش غلبه کند. بنابراین، هدف از این بررسی، گردآوری مطالعات مداخله‌ای است که تاکنون در مورد کشمش و تأثیر مفید آن بر سلامت انسان انجام شده است.